Jälkimurskain

Jälkimurskain Laimet hakkureille

Yksi Laimetin ruuvihakkurin ominaisuuksista on, että hakkeen joukossa on hyvin vähän pienempää tikkua tai sahanpurua, keskimääräisesti alle 2 % painosta. Mutta toisaalta myös hakkeen seassa saattaa olla muutamia isompia hakepaloja, jotka syntyvät yleensä haketettavan puun alku ja loppupäistä tai isosta oksan kohdasta. Jos näitä isompia hakepaloja ei voida käyttää hakkeen mukana, ne pitää poistaa.

Niiden poistamiseen hake voidaan joko seuloa tai murskata pienemmäksi ns. jälkimurskaimella. Jälkimurskain on Laimet-hakkureihin saatava lisävaruste ja se voidaan asentaa Laimet 100-sarjan Low Speed -hakkureihin. High Speed -malleihin jälkimurskainta ei voida asentaa. Jälkimurskain voidaan tietyissä tapauksissa myös asentaa erillisenä laitteena esim. haketuslinjan loppupäähän. Jälkimurskain murskaa ainoastaan isommat alku- tai jälkipalat pienemmäksi, mutta ei kuitenkaan pienennä normaalikokoista hakepaloja pienemmäksi, eikä myöskään synnytä pienempiä partikkeleita. Toisin sanoen seulontaan nähden hakkeen saanto on 100-prosenttinen ja hakkeen hävikki on nolla. Tämän lisäksi hake on laadukasta, äärimmäisen tasakokoista ja homogeenistä.

Koska näitä isompia paloja on hakkeessa lukumääräisesti vähän, se haittaa hakkeen käyttöä esim. selluhakkeessa tai lämmitykseen tarkoitetussa prosessissa, mutta esim. kaasutushakkeessa olisi hyvä, jos hake olisi absoluuttisen tasakokoista. Sen vuoksi suosittelemme jälkimurskainta, jos haketta aiotaan käyttää kaasutuslaitoksissa.

Laimet-jälkimurskain on integroitu hakkurin runkokoteloon, johon on varattu kyseinen tila. Asiakas voi ostaa hakkurin ilman jälkimurskainta tai tarvittaessa jopa jälkimurskaimen jälkikäteen, jolloin hakkurissa on asennusvalmius murskaimelle valmiina. Jälkimurskain perustuu pyöriviin teriin ja näiden vastateriin. Pyörivät koukkuterät työntävät isommat hakepalat vastaterin välitse, jolloin ne murskaantuvat ja pienentyvät lähelle haluttua kokoa. Normaalikokoiset hakepalat kuitenkin menevät vastaterien välitse ilman rikkoontumista.

Jälkimurskain tarvitsee luonnollisesti myös käyttömoottorin, jonka nopeus madalletaan yhteen liitetyllä alennusvaihteella. Sähköinen käyttömoottori on kytketty siten, että se pyörii aina kun hakkuri pyörii. Jos jälkimurskain pysähtyy, myös hakkuri pysähtyy. Näin estetään hakkurin väkivaltainen pysähtyminen ja jumiintuminen. Lisäksi jälkimurskaimen nopeus on säädetty siten, että se pyörii aina hieman nopeammin kuin hakkuri, jolloin eliminoidaan myös hakkurin murskaimesta johtuva tukkeutuminen.

Murskain murskaa ja pienentää ainoastaan ylikokoiset hakepalat, eikä lisää keskikokoisen tai pienemmän hakkeen määrää. Kaikki jälkimurskaimen osat on suunniteltu siten, että ne kestävät hakkurin eliniän ja eikä niitä tarvitse vaihtaa huollon tai hakkurin elinaikana. Murskain voi rikkoontua ainoastaan väkivallan seurauksena tai voitelun puutteesta. Jälkimurskain mitoitetaan aina hakkurin tuoton mukaan. Sen vuoksi on saatavana neljä erikokoista jälkimurskainta, S, M, L ja XL koot. Myös murskaimen kuuluva käyttömoottori vaihteineen on riippuvainen hakkurin tuottokapasiteetistä.


Murskaimen osat: