Ominaisuudet

LAIMET – ensimmäinen todella siirrettävä pyörösaha

Sahan pystytys ja purku tapahtuu vaivatta ilman raskaita työvaiheita. Vastaanottopääty nostetaan hydraulisesti kuljetusasentoon sekä vastaavasti lasketaan sahausasentoon.

Suuret pyörät sekä korkea maavara, suurimmillaan 80 cm pyörien kohdalta, takaavat turvallisen ja vaivattoman kulun vaikeassakin maastossa. Maavara voidaan säätää hydraulisesti suoraan traktorin hytistä kujetuksen aikana.

Hydrauliset tukijalat (2 paria rungon keskiosassa) ovat korvaamattomat apuvälineet sahan pystytyksessä. Sahan oikea asento tarkistetaan runkoon upotetuilla vesivaaoilla.

Sahattu pinta voidaan jättää odottamaan jatkosahausta tukinnostajan varsien päälle. Toinen pinta voidaan asettaa odottamaan särmäämistä sahapöydän takana olevalla pintatelineellä. Sen jälkeen kun pelkka on sahattu valmiiksi sahatavaraksi, siirretään pinnat tukinsiirtäjän avulla sahapöydälle jatkosahausta varten. Näin tukinnostin ja tukinsiirtäjä helpottavat myös puolivalmiin sahatavaran käsittelyä.

Hydraulisella tukinsuuntaajalla ja –pyörittimellä tukki voidaan suunnata äärimmäisen tarkasti. Laite korvaa peräsahurin ja helpottaa suurten tukkien käsittelyä.

Tukinsuuntaaja on ylivoimainen erityisesti silloin kun tukit ovat eripituisia, sillä laite voidaan hydraulisesti siirtää pituussuunnassa käsiteltävän tukin pituuden mukaan. Tukinsuuntaaja voidaan varustaa myös digitaalisella pelkansuuntausautomaatilla.

Sahanterän teroitus voidaan tehdä terää irrottamatta. Teroituskoneessa on nopeat ja monipuoliset säädöt, ja se on tukeva myös kovapalaterille. Teroituskone toimii sähköllä, joko 400 V tai akkujännitteellä (12 V).