Sahalinja

Tukkipyörösahalinja

Laitilan Metalli Laine Oy:n kehittämä pyörösahalinja muodostaa sahayrittäjälle tehokkaan ja hyvälaatuista sahatavaraa tuottavan laitoksen. Kaikki pyörösahalinjan laitteet ovat tunnettua, vankkaa ja laadukasta LAIMET-tuotantoa.

LAIMET-sahalinja muodostaa sinänsä valmiin sahalaitoskokonaisuuden. Se soveltuu myös osaksi suurempaa sahalaitosta, jolloin pyörösahaa voidaan käyttää esim. pelkkänä sahana.

LAIMET-pyörösahalinjan sisältämät laitteet:

  1. Tukkipöytä tai tukkikuljetin
  2. Tukin annostelulaite
  3. Hydraulinen tukinsuuntaja/tukinpyöritin, myös hydraulisesti pituussuuntaan siirrettävänä
  4. Valmiin sahatavaran pudotuslaitteet, kytketty sarjaan sahatavaran ja pintojen erottelulevyn kanssa.
  5. Valmiin sahatavaran kuljetin
  6. LAIMET ruuvihakkuri
  7. LAIMET 50 katkaisusaha
  8. Purusyklooni