Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset

Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, lähetä meille kysymyksesi, niin vastaamme mahdollisimman pian. Julkaisemme kysymyksen verkossa, mikäli aihe voisi kiinnostaa myös muita asiakkaitamme.


K: Mikä on Laimet- pyörösahan keskimääräinen tuotos / 8 tunnin työvuoro?

V: Saavutettava tuotos riippuu monesta osatekijästä. Tuotokseen vaikuttavat esim.

 • sahatavaran dimensiot
 • sahattavien tukkien koko (halkaisija ja pituus)
 • sahan varustetaso
 • käyttäjän ammattitaito (harjaantuneisuus)
 • puun puhtaus ja laatu (kova puu / pehmeä puu), vaikuttaa terän huoltoväliin

Normaali tuotos vaihtelee kokoaikaisessa sahauksessa välillä n. 8 m3 20 m3 / päivä (8 h).


K: Mitä hyötyä tai etuja on Digitaalisesta mittalaitteesta?

V: Digitaalisen mittalaitteen avulla voidaan sahata nopeasti ja tarkasti kaikkea standardimittaista sahatavaraa ja lisäksi 15 asiakkaan itse määrittelemän erikoismitan omaavaa tavaranvahvuutta. Katso tarkemmin Laimet- kotisivulta kohta lisävarusteet ».


K: Mitä hyötyä tai etuja on hydraulisen tukinsiirtimen pitkittäissiirrosta?

V: Hydraulisen tukinsiirtimen pitkittäissiirto-ominaisuus tekee mahdolliseksi hyvin erimittaisten tukkien käsittelyn. Lyhyitä tukkeja sahattaessa tukinsiirrin voidaan siirtää lähelle tukin painopistettä lähelle käyttäjää ja pitkää tukkia sahattaessa tukinsiirrin voidaan siirtää lähelle tukin painopistettä kauemmas käyttäjästä.


K: Mitä etuja pyörösahalla on vannesahaan nähden? Entä haittoja?

V: Pyörösahan pääasiallinen etu on sen nopeus vannesahaan nähden. Sahatavaran tuotos samassa ajassa on monikertainen verrattuna vannesahaan. Toinen merkittävä etu on, että sahatavara voidaan ilman erikoisjärjestelyjä helposti ja nopeasti sahata valmiiksi. Samalla pyörösahalla voidaan siis tehokkaasti suorittaa myös sahatavaran kanttaus.

Muita etuja ovat esim.:

 • Laimet- pyörösahan terä voidaan teroittaa terän ollessa paikallaan. Teroitus voidaan suorittaa taukojen yhteydessä terää irrottamatta.
 • Laimet- pyörösaha voidaan varustaa täydellisellä ”yhden miehen sahausvarustuksella”. Käyttäjä voi yksin hoitaa koko sahauksen aikana tapahtuva puun käsittelyn tukin nostosta lähtien valmiin sahatavaran poistamiseen sahapöydältä.
 • Laimetin hydraulisella tukinsiirrin / tukinpyöritin-laitteella tukki voidaan sijoittaa juuri oikeaan asentoonsa ja kiinnittää hydraulisella, sahapöytään integroidulla tukinkiinnittimellä.
 • Kaikkein suurinkin sahatavara voidaan poistaa sahapöydältä hydraulisella pudotuslaitteella.

Haittoja ovat:

 • Kallista raaka-ainetta sahattaessa haitaksi voi muodostua pyörösahassa käytettävästä paksummasta terästä aiheutuva suurempi purumäärä.
 • Laimet- pyörösahalla sahattava tukki voi olla halkaisijaltaan max. 850 mm. Suurilla vannesahoilla voidaan sahata huomattavasti suurempia puita.

K: Miten suurta puuta Laimet- pyörösahalla voi sahata?

V: Tehtaan huippumalleilla Laimet 120 TOPSAW ja Laimet 130 TOPSAW voidaan sahata jopa halkaisijaltaan 850 mm:n tukkeja. Perusmallilla Laimet 100 suurin mahdollinen tukki on halkaisijaltaan n. 600 mm.


K: Mistä johtuu sahatavaran kiilamainen muoto? Sahatavara on yläreunastaan ohuempaa kun alareunasta.

V: Sahatavaran kiilamaiseen muotoon voi olla kaksi syytä:

 • Sahan runko ei ole suora. Pysytysvaiheessa tapahtunut virhe tai maaston mahdollinen painuminen voivat aiheuttaa rungon menemisen kieroon. Tarkista rungon suoruus.
 • Pyöröterän jännitys on suoritettu väärin käytettävään pyörintänopeuteen nähden tai jännitys on muuttunut sahauksen aikana. Tarkista terän jännitys terän kunnostajan luona.

K: Mikä on Laimet- pyörösahan hydraulijärjestelmän pääpaine?

V: Pääpaine on 160 bar.


K: Mikä on Laimet- pyörösahan saantoprosentti (tukkipuu / valmis sahatavara)?

V: Laimet- pyörösahan saantoprosentti riippuu useasta tekijästä. Näitä ovat esim.

 • Tukin koko ja suoruus.
 • Valmiin sahatavaran dimensiovaatimukset
 • Valmiin sahatavaran laatuvaatimukset
 • Käyttäjän ammattitaito

Saantoprosentti on normaalisti n. 50%. Pienellä tukilla saantoprosentti on yleensä selvästi pienempi kuin suurella tukilla.